چالش های پیش روی صنعت فاضلاب کشور

در حوزه صنعت فاضلاب کشور ، چالش ها و موانعی بر سر راه انجام پروژه های مختلفی که به نوعی با این صنعت و لوله های فاضلابی مرتبط می گردد، وجود دارد. بطور حتم برای گذر از این مشکلات ، در نظر گرفتن کیفیت لوله های فاضلابی و نیز خدمات فنی پیرامون آنها که توسط شرکت های تولید کننده ارائه می گردد ، در رفع و یا کاهش این موانع بسیار حائز اهمیت است.

بکارگیری لوله های فاضلابی شرکت وینوپلاستیک که تولید آن با استفاده از تجربه نیروی فنی متخصص و نیز با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته صنعتی اروپایی انجام شده است، راه حلی مناسب برای گذر از چالش ها و موانع پروژه های صنعت آب محسوب می گردد.

چالش های پیش روی صنعت فاضلاب و لوله های فاضلابی

» محدود بودن طول عمر مفید لوله و اتصالات بدلیل مواجهه داممی با مواد و گازهای خورنده شیمیایی موجود در فاضلاب

» ضعف مقاومت لوله و اتصالات در برابر خوردگی بدلیل مواجهه با سیالات اسیدی وبازی

» ضعف مقاومت لوله و اتصالات در مقابل مواد شیمیایی موجود درون فاضلاب ها

» ضعف لوله در برابر بارهای داینامیکی و استاتیکی و اثر دوپهن شدن لوله ها (سفتی حلقوی) تحت تاثیر بارهای مذکور

» ضعف لوله در محل اتصال و نشتی فاضلاب (که منجر به آلوده شدن آبهای سطحی و زیر زمینی و همچنین آلوده کردن محیط اطراف لوله ها میشود)

» مشکلات مربوط به شرایط نگهداری محیطی نظیر مقاومت در مقابل نور خورشید و یا مقاومت در مقابل آتش سوزی

» مشکلات مربوط به نصب و اجرا از جهت سرعت نصب و اجرا و هزینه نفر ساعت و موضوع مهم رعایت شیب خط

» مشکلات مربوط به بسترسازی و تاثیرات هزینه ای آن

» مشکلات مربوط به حمل و جابجایی لوله ها

» مشکلات مربوط به نحوه انجام تست

» مشکلات مربوط به تعمیرات و اهمیت سرعت اجرا

» مشکلات مربوط به عدم قابلیت بازیافت لولهها

» مشکلات تأمین منابع مالی و اقتصادی

» مشکلات ناشی از عدم کنترل نوسانات قیمت

» مشکلات ناشی از عدم انطباق لوله ها با جنسهای مختلف از لوله های دیگر

» مشکلات ناشی از عدم توانایی لوله های فاضلابی در مقابل شست و شو با واتر جت

» چالش ناشی از رانش های زمین و شکست لوله ها

UPVC راه حل مقابله با چالش های موجود در صنعت فاضلاب

خواص و مزایای لوله و اتصالات U-PVC قادر است ضعف های برشمرده درصنعت آب و
فاضلاب کشور را پوشش دهد.  

از مشخصه های فنی لوله های فاضلابی بازدید کنید: